Sezon urlopowy rozpoczęty, a jak urlop to i częstsze spożycie trunków procentowych. Od dzisiaj w Generali poszerzamy zakres kosztów leczenia, assistance i NNW o zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu. Zakres dotyczy wszystkich umów bez konieczności rozszerzenia o dodatkowe ryzyka, czy też opłaty dodatkowej składki. Do tej pory Towarzystwa odmawiały wypłat odszkodowań delikwentom „pod wpływem”.

Pamiętajcie! Polisa tygodniowa tzw. Podróżnik to niewielki koszt, a gwarantuje pokrycie kosztów leczenia u specjalistów, a nawet transport zwłok – o czym nikt z nas nie myśli do momentu tragedii.Do listy wydatków uznawanych za koszty leczenia za granicą dodany został także transport Ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą po zakończeniu leczenia, do równowartości 100 euro.